Wanneer wordt een asbestinventaris opgemaakt?

De federale arbeidswetgeving verplicht elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar. Die verplichting bestaat al sinds 1995 en geldt bijvoorbeeld ook voor gebouwen als scholen en creches.

Voor deze inventarissen mag geen intact materiaal beschadigd worden voor een staalname.
Blijkt uit de inventaris dat er asbest in het gebouw aanwezig is, dan moet de werkgever een beheerprogramma opmaken dat hij samen met de asbestinventaris jaarlijks moet (laten) actualiseren.


Werd uw gebouw of woning gebouwd voor 2001, dan moet in de toekomst elke gebouweigenaar bij de verkoop van een gebouw over een geldig asbestattest beschikken. Ook als er geen werknemers tewerk gesteld zijn Op die manier weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan. Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een asbestattest te bezitten.

Vond je dit artikel nuttig?