Luchtdichtheid 25

Een luchtdichtheidsmeting, druktest of in het Engels blowerdoortest is een kwaliteitscontrole op de luchtdichtheid van uitgevoerde bouwwerken. Ze wordt vaak gecombineerd met een infrarood-onderzoek. Door middel van een ventilator wordt het gebouw in onder- en overdruk (Pa 50) gezet om te meten hoeveel lucht bij een bepaalde druk het gebouw verlaat en binnenkomt.

Keuring PrivéWaterAfvoer 6

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. In een Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer werden nadere regels vastgelegd. Een rioolbeheerder kan ook bijkomende zaken laten keuren indien deze zijn opgenomen in een bijzonder waterverkoopreglement/aanvullende voorwaarden, goedgekeurd door de minister.