• Waarom luchtdicht bouwen?

  27-11-2018 13:25:16
  Een kwalitatief luchtdichte schil, in combinatie met adequate isolatie en gecontroleerde ventilatie heeft tal van voordelen: Bij koude buitentemperaturen worden warmteverliezen van binnen naar buiten toe beperkt. Een verbe...
 • Luchtlekken kunnen enkel correct gevonden en geanalyseerd worden door een degelijk opgeleide en ervaren luchtdichtheidstester met het geschikte materiaal. Alleen zo bent u zeker dat uw gebouwschil voldoende luchtdicht is. De meeste luchtlekken zij...
 • In geen geval is het houden van luchtdichtheidstesten enkel een zaak van nieuwbouwwoningen. Mensen die hun gebouw duurzaam wensen te renoveren, kunnen ook steeds bij ons terecht. Wij trachten u niet alleen te helpen op vlak van luchtdichtheid, maa...
 • Een luchtdichtheidsmeting vindt plaats eens de gebouwschil luchtdicht is. Dit betekent na de plaatsing van het schrijnwerk, de bepleistering, het dampscherm, enzovoort. Daartegenover s...
 • De gebouwschil is de grens die het binnenvolume scheidt van de buitenomgeving of van een gedeelte dat niet wordt opgenomen in de luchtdichtheidsmeting. De gebouwschil vormt daarom best de continue doorlopende, luchtdich...
 • Eenmaal de luchtdichte laag rondom de gebouwschil af is kan een meting plaatshebben. In deze bouwfase is de eindafwerking vaak nog niet geplaatst en kan men dus nog vaak relatief makkelijk tot bij de luchtdichte laag....
 • Wij adviseren om luchtlekken aan te pakken bij de oorsprong ervan, lees: tijdens de tussentijdse meting. Zo niet, loopt men het risico om te moeten vechten tegen de bierkaai om de luchtinfiltratie tegen te houden. Zoals...
 • De drukverschillen hebben geen geval impact op mens en dier. Tijdens een luchtdichtheidsmeting overschrijdt het drukverschil niet meer dan 70 Pa of 7kg/m² gebouwoppervlakte. Ter v...
 • Wij rekenen voor een meting bij een standaard eengezinswoning gemiddeld op een aanwezigheid ter plaatse van 1 uur tot 1,5 uur. Voorbereidingen op kantoor, transport, rapportering en eventuele wachttijden zijn hier niet ...
 • Een greep uit een niet-exhaustieve lijst van luchtlekken: Niet perfect aansleuiten van garagepoorten (rondom). Via de openingen in geleiders van de sectionale garagepoort. Buitendeuren en –vensters in de berging...
 • B.C.B. zal quasi steeds een luchtlekopsporing uitvoeren in te testen gebouw. Dit gebeurt door het te testen gebouw in onderdruk te plaatsen, meestal -50Pa drukverschil aan de binnenkant van het gebouw ten opzichte van b...
 • In geen geval valt de verantwoordelijkheid voor verbeteringswerken op de schouders van de luchtdichtheidstechnieker. Wij willen onze klanten wel steeds informeren en adviseren hoe zij best de luchtdichte laag kunnen ver...
 • Om geen onnodige kosten te maken voor zowel u als B.C.B., vragen we om onderstaande punten goed door te nemen en ons op voorhand op de hoogte te brengen mochten niet alle punten klaar geraken tegen het moment van de meting. Let erop dat:...
 • Vanaf 1 januari 2015 dienen in het Vlaamse Gewest per definitieve meting van een volume een bijdrage te worden betaald aan het kwaliteitskader voor elke conformiteitsverklaring. Zonder conformiteitsverklaring kan het re...
 • Naast een jarenlange ervaring dienen de luchtdichtheidstesters vanaf 1 januari 2015 voor metingen in het Vlaamse Gewest een ‘erkenning als luchtdichtheidsmeter’ ontvangen te hebben van BCCA vzw. Deze erkenni...
 • Volgende informatie komt terecht in het luchtdichtheidsrapport: Uitvoeringsdatum Uw naam en facturatieadres Ondernemingsnummer in geval van een rechtspersoonlijkheid. Adres waar de meting doorgaat. T...
 • De A-meting of officiële/definitieve meting is een meting die wordt uitgevoerd met het oog op het behalen van een officieel luchtdichtheidsrapport. De resultaten uit dit rapport kunnen worden ingevoerd in de EPB- o...
 • In EPB-berekeningen dient de verliesstroom (‘grote’ V50-waarde) gemeten aan de hand van een geijkt luchtdichtheidssysteem gedeeld te worden met de verliesoppervlakte (Atest...
 • Wat betekent de n50-waarde?

  27-11-2018 14:12:22
  De n50-waarde wordt berekend door de ‘grote’ V50 (de verliesstroom) te delen door het netto beschermd volume van het gebouw (Vint) opgegeven in het PHPP-dossier. De n50-waarde is verplicht ≤ 0.6...
 • Liefst plaatsen wij onze opstelling (met 1 of meer ventilatoren) in een buitendeur. Toch is het ook mogelijk om een ventilator in te bouwen in een (voldoende grote) vensteropening. Wij vragen wel om in dat geval ons hie...
 • In het Vlaamse Geweest verving het wettelijk document STS-P 71-3 (Ministerieel Besluit van 18 mei 2014) op 1 januari 2015 de norm NBN EN 13829:2001. Het document STS-P 71-3 specifieert en verscherpt enkele bepalingen te...
 • Men spreekt van multiple fan metingen wanneer meerdere ventilatoren ingeschakeld worden voor het meten van de luchtdichtheid van een gebouw. Vaak zijn dit grotere gebouwen dan de eengezinswoningen. B.C.B. mat zo onder m...
 • Door middel van een lekdebietmeting kan een ventilatiesysteem worden onderzocht op vlak van luchtdichtheid. Het kanaalsysteem (en unit) wordt daarbij onderzocht op luchtlekken via meerdere opsporingsmethoden en er wordt...
 • B.C.B. voert regelmatig detailmetingen uit om de luchtpermeabiliteit of luchtdoorlatendheid van een bouwproduct of een combinatie van bouwproducten te meten. De courante werkwijze is om een vooraf bepaalde zone (in m...
 • Afwerking van het gebouw om een tussentijdse meting te kunnen uitvoeren: Schrijnwerk geplaatst, geregeld en gesloten Bij voorkeur alle bepleisterd, voornamelijk b...