• Wat is een asbestattest?

  27-09-2022 15:50:25
  Een asbestattest wordt in Vlaanderen door de OVAM afgeleverd. Een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie maakt een asbestinventaris op en registreert dit in een centrale databankapplicatie bij de OVAM. Op basis van deze registratie, levert...
 • Wat is een asbestinventaris?

  27-09-2022 15:50:46
  Een asbestinventaris is een lijst van de aanwezige asbesthoudende materialen in een gebouw of een werkzone. Het wordt opgemaakt na een inspectie van de materialen en gebouwonderdelen die vermoedelijk asbest bevatten.Voor elk materiaal of gebou...
 • De federale arbeidswetgeving verplicht elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar. Die verplichting bestaat al sinds 1995 en geldt bijvoorbeeld ook voor gebouwen al...
 • Om een asbestinventaris attest, of kortweg een asbestattest te bekomen, schakelt u een gecertificeerd asbestdeskundige in. De asbestdeskundige stelt de asbestinventaris op via een wettelijk standaard inspectieprocedure....
 • Bij de start wordt alle technische informatie verzameld over de plannen, de opbouw en de historiek van het gebouw. Een deskundige inspecteert ter plaatse het volledige gebouw(deel). De oplijsting van asbesthoudende materialen gebeurt...
 • Waar zit het asbest?

  27-09-2022 15:51:56
  Asbest werd beschouwd als een wondermiddel in de bouwsector vanwege zijn eigenschappen. Het is vuurvast, stevig, makkelijk te ontginnen en vrij resistent tegen zuren en basen. Het werd onder meer gebruikt in daken en schoorstenen, vinylvloeren, ka...
 • Is asbest gevaarlijk?

  27-09-2022 15:52:08
  Ja en neen. Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Asbest is alleen schadelijk als je loss...
 • Dankzij sensibiliseringscampagnes kunnen de meeste mensen ondertussen bepaalde asbest houden materialen zoals dakpannen, asbestleien en golfplaten in asbestcement herkennen, maar lang niet alle asbesthoudende materialen zijn visueel vast te stelle...
 • Dit is projectafhankelijk. Bepalende factoren zijn de grootte van de woning en het aantal woningen waarvoor u een attest wenst. Voor de stalen wordt een meerkost aangerekend....
 • De verplichting is van toepassingen voor elke toegankelijke constructie met risicobouwjaar (TCR), gebouwd vóór 2001. Dit kan een woning zijn, maar ook een kantoorgebouw, overheidsgebouw of anders. We spreken van een TCR wanneer de grondo...
 • Een asbestattest blijft 10 jaar geldig. In sommige gevallen kan de geldigheidstermijn ingekort worden. Wanneer er asbesttoepassingen met hoog risico worden vastgesteld (door bijvoorbeeld beschadiging), is het abestattest 5 jaar geldig. ...