Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is een lijst van de aanwezige asbesthoudende materialen in een gebouw of een werkzone. Het wordt opgemaakt na een inspectie van de materialen en gebouwonderdelen die vermoedelijk asbest bevatten.
Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.
Er zijn twee soorten asbestinventarissen: een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris.

Een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld voor er onderhouds- of renovatiewerken gebeuren in een gebouw of voor het gesloopt wordt. Het beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn. Elk sloopopvolgingsplan moet voorzien zijn van een destructieve asbestinventaris.

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbest verdachte materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden geen structuren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen.

Voor een niet-destructieve inventaris zijn echter soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Algemeen gezien kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de staalname wordt dan een stukje van het materiaal verwijderd ter analyse.

Vond je dit artikel nuttig?