Is een asbestattest nodig voor alle gebouwen?

De verplichting is van toepassingen voor elke toegankelijke constructie met risicobouwjaar (TCR), gebouwd vóór 2001. Dit kan een woning zijn, maar ook een kantoorgebouw, overheidsgebouw of anders. We spreken van een TCR wanneer de grondoppervlakte of de som van de grondoppervlaktes groter of gelijk aan 20m² bedraagt.

Vond je dit artikel nuttig?